Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2017/2018   Semester : 1
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIC1003
1
3
2
GII1002
1
1
3
GIK2003
1
1
4
GIL1001
1
1
5
GIS1003
1
1
6
GIS1011
1
1
7
GIS1012
1
2
Keatas Semula
Copyright © 2017, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia