Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2016/2017   Semester : 2
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIA1001
1
1
2
GIA2007
1
1
3
GIA2009
1
1
4
GIA3001
1
3
5
GIC1002
1
7
6
GIC1003
1
20
7
GIC1003
3
1
8
GII1008
1
3
9
GII2001
1
1
10
GIK2001
1
4
11
GIK2002
1
13
12
GIL1001
1
13
13
GIM1001
1
5
14
GIM2001
1
9
15
GIM2002
1
2
16
GIP1001
1
9
17
GIP1002
1
6
18
GIP2001
1
1
19
GIS1002
1
22
20
GIS1004
1
8
21
GIS1008
1
4
22
GIS1010
1
11
23
GIS1012
1
40
24
GIS1014
1
22
25
GIS1015
1
1
26
GIS2002
1
1
27
GIS2003
1
11
28
GIS2004
1
47
29
GIT1002
1
1
30
GIV1001
1
13
31
GIV1002
1
18
32
GIW1002
1
9
33
GIW1003
1
3
34
GIX2001
1
44
35
GIX2002
1
65
36
GIX2003
1
40
Keatas Semula
Copyright © 2017, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia