Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2016/2017   Semester : 1
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIA2004
1
1
2
GIA2008
1
3
3
GIC1003
1
1
4
GID1001
1
1
5
GIE2001
1
7
6
GII2003
1
2
7
GIJ1001
1
1
8
GIJ1002
1
5
9
GIJ2001
1
3
10
GIK1001
1
23
11
GIK2003
1
4
12
GIP1001
1
1
13
GIP1003
1
13
14
GIS1003
1
6
15
GIS1006
1
43
16
GIS1009
1
13
17
GIS1011
1
27
18
GIS1012
1
12
19
GIS1014
1
12
20
GIS2003
1
10
21
GIS2004
1
19
22
GIT1001
11
1
23
GIW1001
1
2
24
GIW1006
1
1
25
GIX1001
1
3
Keatas Semula
Copyright © 2016, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia