Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2016/2017   Semester : 1
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIA2008
1
3
2
GIC1003
1
1
3
GID1001
1
1
4
GIE2001
1
7
5
GII2003
1
2
6
GIJ1001
1
1
7
GIJ1002
1
5
8
GIJ2001
1
3
9
GIK1001
1
23
10
GIK2003
1
4
11
GIP1001
1
1
12
GIP1003
1
13
13
GIS1003
1
6
14
GIS1006
1
43
15
GIS1009
1
13
16
GIS1011
1
27
17
GIS1012
1
12
18
GIS1014
1
12
19
GIS2003
1
10
20
GIS2004
1
19
21
GIT1001
11
1
22
GIW1001
1
2
23
GIW1006
1
1
24
GIX1001
1
3
Keatas Semula
Copyright © 2017, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia