Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2014/2015   Semester : 3
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
CTEA1337
1
48
2
RDEB2375
1
5
3
RDEQ2376
1
8
4
RDEQ3372
1
6
5
RDEQ3472
1
10
Keatas Semula
Copyright © 2015, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia