Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2015/2016   Semester : 1
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIA2005
1
2
2
GIC1001
1
10
3
GIC1003
2
27
4
GIE2001
1
36
5
GIJ1001
1
3
6
GIJ1003
1
17
7
GIJ2001
1
2
8
GIP1003
1
29
9
GIR1002
1
4
10
GIR1003
1
4
11
GIS1001
1
1
12
GIS1003
1
20
13
GIS1005
1
35
14
GIS1006
1
41
15
GIS1010
1
39
16
GIS1011
1
88
17
GIS2001
1
1
18
GIS2002
1
14
19
GIT1001
1
2
20
GIT1001
4
8
21
GIT1001
5
10
22
GIT1001
6
9
23
GIT1001
7
15
24
GIT1001
8
2
25
GIW1006
1
2
Keatas Semula
Copyright © 2015, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia