Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2015/2016   Semester : 2
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIE2001
1
29
2
GII1001
1
15
3
GII1002
1
22
4
GII1008
1
30
5
GII2001
1
24
6
GIK2001
1
45
7
GIK2002
1
43
8
GIK2004
1
46
9
GIK2005
1
50
10
GIM1001
1
19
11
GIM2001
1
32
12
GIM2002
1
94
13
GIM2003
1
16
14
GIS1002
1
31
15
GIS1006
1
54
16
GIS1008
1
29
17
GIS1010
1
27
18
GIS1012
1
187
19
GIS1014
1
48
20
GIS2002
1
17
21
GIS2003
1
69
22
GIS2004
1
69
23
GIT1001
1
8
24
GIT1001
10
9
25
GIT1001
11
8
26
GIT1001
2
10
27
GIT1001
3
9
28
GIT1001
4
9
29
GIT1001
5
9
30
GIT1001
6
7
31
GIT1001
7
10
32
GIT1001
8
7
33
GIT1001
9
10
34
GIT1002
1
8
35
GIV1001
1
47
36
GIV1002
1
42
37
GIW1003
1
15
38
GIW1005
1
16
39
GIX1001
1
49
40
GLEX2352
1
149
41
GLEX2353
1
150
Keatas Semula
Copyright © 2016, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia