Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2014/2015   Semester : 2
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
AAEA1104
1
9
2
AAEA1106
1
10
3
AAEA1304
1
6
4
AAEA2301
1
9
5
AAEA2313
1
5
6
AAEA2316
1
9
7
AAEA2317
1
8
8
AAEA2318
1
10
9
AAEA2323
1
9
10
AAEA3302
1
10
11
AAEA3304
1
9
12
AAEA3306
1
10
13
AAEA3313
1
10
14
AEEA2314
1
17
15
AEEA2320
1
5
16
AEEA2339
1
14
17
AEEA3320
1
9
18
AEEA3342
1
18
19
AKEA2129
1
19
20
AKEA2305
1
9
21
AKEA2316
1
1
22
AKEA3313
1
6
23
AKEA3314
1
1
24
AKEA3316
1
5
25
AKEA3318
1
2
26
AKEA3320
1
9
27
ALEA1101
1
3
28
ALEA1108
1
1
29
ALEA2307
1
14
30
ALEA2310
1
13
31
ALEA2315
1
8
32
ALEA2322
1
7
33
ALEA2323
1
12
34
ALEA2328
1
1
35
ALEA2340
1
2
36
ALEA3321
1
12
37
AYEA2315
1
8
38
AYEA2317
1
11
39
AYEA2320
1
13
40
AYEA2324
1
15
41
AYEA2325
1
13
42
AYEA2344
1
2
43
AYEA2345
1
15
44
AYEA2346
1
14
45
AYEA3301
1
10
46
AYEA3302
1
15
47
AYEA3309
1
6
48
AYEA3312
1
5
49
AYEA3326
1
15
50
AYEA3328
1
13
Bil Subjek Kump Kosong
51
AYEA3339
1
12
52
CAEA1101
1
9
53
CBEB2310
1
11
54
EXEE1302
1
81
55
JBEA2308
1
1
56
JCEA2115
1
3
57
JDEA2111
1
4
58
JDEA2310
1
3
59
JDEA2312
1
4
60
JDEA3302
1
1
61
JDEA3311
1
2
62
JDEA3317
1
5
63
JDEA3318
1
3
64
JEEA2311
1
1
65
JEEA2312
1
5
66
JEEA3317
1
4
67
JEEA3320
1
5
68
RDEA2103
1
5
69
RMEA2370
1
23
70
RTEA3170
1
4
71
RTEA3371
1
1
72
SHES1302
1
23
73
SHES1307
1
50
74
SHES1309
1
27
75
SHES1319
1
179
76
TAEA1331
2
4
77
TAEA1331
3
1
78
TAEA1331
4
3
79
TAEA1331
5
1
80
TAEA1331
6
15
81
TAEA1331
8
7
82
TBED1331
1
1
83
TBEF1331
1
6
84
TBEG1331
1
2
85
TBEI1412
1
2
86
TBEJ2331
1
3
87
TBEK1331
1
1
88
TBEK1331
2
13
89
TBEK1331
3
2
90
TBEK2331
1
12
91
TBEL1331
1
2
92
TBEP1331
1
3
93
TBEP2331
1
22
94
TBEQ1331
1
2
95
TBEQ1331
2
9
96
TBEQ1331
3
14
97
TBEQ1331
4
4
98
TBER1307
1
42
99
TBER1307
2
36
100
TBER1331
1
18
Bil Subjek Kump Kosong
101
TBER1331
2
22
102
TBER2331
1
25
103
TBEV1331
1
9
Keatas Semula
Copyright © 2015, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia