Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2014/2015   Semester : 2
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
AAEA1104
1
9
2
AAEA1106
1
10
3
AAEA1304
1
9
4
AAEA2301
1
9
5
AAEA2313
1
5
6
AAEA2317
1
8
7
AAEA2318
1
9
8
AAEA2323
1
10
9
AAEA3302
1
10
10
AAEA3304
1
9
11
AAEA3306
1
10
12
AAEA3313
1
10
13
AEEA2314
1
13
14
AEEA2320
1
5
15
AEEA2339
1
15
16
AEEA3312
1
8
17
AEEA3320
1
10
18
AEEA3342
1
19
19
AKEA2129
1
19
20
AKEA2305
1
11
21
AKEA2316
1
3
22
AKEA3313
1
6
23
AKEA3314
1
1
24
AKEA3316
1
7
25
AKEA3317
1
2
26
AKEA3318
1
4
27
AKEA3320
1
9
28
ALEA1101
1
5
29
ALEA1108
1
1
30
ALEA2307
1
14
31
ALEA2310
1
12
32
ALEA2315
1
6
33
ALEA2322
1
10
34
ALEA2323
1
12
35
ALEA2328
1
3
36
ALEA2336
1
4
37
ALEA3321
1
12
38
AYEA2315
1
1
39
AYEA2317
1
8
40
AYEA2320
1
13
41
AYEA2324
1
15
42
AYEA2325
1
15
43
AYEA2344
1
3
44
AYEA2345
1
15
45
AYEA2346
1
14
46
AYEA3301
1
10
47
AYEA3302
1
15
48
AYEA3309
1
7
49
AYEA3312
1
5
50
AYEA3313
1
4
Bil Subjek Kump Kosong
51
AYEA3326
1
15
52
AYEA3328
1
13
53
AYEA3339
1
10
54
CAEA1101
1
13
55
CBEB2310
1
12
56
EXEE1302
1
84
57
JBEA2308
1
1
58
JCEA2115
1
4
59
JCEA2317
1
1
60
JDEA2111
1
4
61
JDEA2310
1
2
62
JDEA2312
1
2
63
JDEA3302
1
1
64
JDEA3311
1
2
65
JDEA3317
1
4
66
JDEA3318
1
4
67
JEEA2311
1
4
68
JEEA2312
1
5
69
JEEA3317
1
5
70
JEEA3320
1
5
71
JFEA2310
1
2
72
RDEA1110
1
3
73
RDEA2103
1
5
74
RDEA3305
1
2
75
RDEC2370
1
5
76
RDEC2371
1
1
77
RDEQ2374
1
7
78
RMEA2370
1
25
79
RTEA2375
1
4
80
RTEA2376
1
2
81
RTEA3170
1
4
82
RTEA3371
1
4
83
RTEQ3172
1
2
84
SHES1302
1
21
85
SHES1307
1
50
86
SHES1309
1
28
87
SHES1319
1
181
88
TAEA1331
2
7
89
TAEA1331
4
3
90
TAEA1331
5
2
91
TAEA1331
6
13
92
TAEA1331
8
4
93
TBED1331
1
2
94
TBEF1331
1
6
95
TBEG1331
1
2
96
TBEI1412
1
4
97
TBEJ1331
1
1
98
TBEJ1331
2
1
99
TBEJ1331
4
1
100
TBEJ1331
5
5
Bil Subjek Kump Kosong
101
TBEJ2331
1
4
102
TBEK1331
1
3
103
TBEK1331
2
17
104
TBEK1331
3
4
105
TBEK2331
1
14
106
TBEL1331
1
9
107
TBEP1331
1
3
108
TBEP1331
2
7
109
TBEP2331
1
21
110
TBEQ1331
1
3
111
TBEQ1331
2
9
112
TBEQ1331
3
15
113
TBEQ1331
4
5
114
TBER1307
1
50
115
TBER1307
2
27
116
TBER1331
1
21
117
TBER1331
2
21
118
TBER2331
1
25
119
TBES1331
1
3
120
TBEV1331
1
12
121
TCEE1320
3
2
Keatas Semula
Copyright © 2015, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia