Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2015/2016   Semester : 2
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIA1001
1
4
2
GIA2007
1
23
3
GIA2009
1
21
4
GIA3001
1
27
5
GIB1001
1
2
6
GIB1002
1
3
7
GIC1003
1
4
8
GIC1003
2
13
9
GID1001
1
18
10
GIE2001
1
5
11
GII1001
1
14
12
GII1008
1
21
13
GII2001
1
16
14
GIK2001
1
38
15
GIK2002
1
31
16
GIK2004
1
35
17
GIK2005
1
19
18
GIM1001
1
6
19
GIM2001
1
16
20
GIM2002
1
61
21
GIP1001
1
10
22
GIP2001
1
2
23
GIR1003
1
1
24
GIS1002
1
30
25
GIS1004
1
26
26
GIS1006
1
46
27
GIS1008
1
5
28
GIS1010
1
14
29
GIS1012
1
130
30
GIS1014
1
42
31
GIS1015
1
1
32
GIS2002
1
10
33
GIS2003
1
63
34
GIS2004
1
54
35
GIT1001
2
4
36
GIT1001
3
2
37
GIT1001
5
1
38
GIT1001
7
2
39
GIT1001
9
1
40
GIT1002
1
5
41
GIV1001
1
39
42
GIV1002
1
6
43
GIW1005
1
9
44
GIX1001
1
1
45
GLEX2352
1
130
46
GLEX2353
1
145
Keatas Semula
Copyright © 2016, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia