Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Sesi : 2016/2017   Semester : 2
Senarai Kelas Elektif Luar yang masih ada kekosongan.
Bil Subjek Kump Kosong
1
GIA1001
1
2
2
GIA2007
1
1
3
GIA2009
1
1
4
GIA3001
1
3
5
GIB2001
1
1
6
GIC1002
1
7
7
GIC1003
1
20
8
GIC1003
3
1
9
GII1008
1
3
10
GII2001
1
1
11
GIK2001
1
4
12
GIK2002
1
13
13
GIL1001
1
13
14
GIM1001
1
5
15
GIM2001
1
9
16
GIM2002
1
2
17
GIP1001
1
9
18
GIP1002
1
6
19
GIP2001
1
1
20
GIS1002
1
22
21
GIS1004
1
8
22
GIS1008
1
4
23
GIS1010
1
11
24
GIS1012
1
40
25
GIS1014
1
22
26
GIS1015
1
1
27
GIS2002
1
1
28
GIS2003
1
11
29
GIS2004
1
47
30
GIT1002
1
1
31
GIV1001
1
13
32
GIV1002
1
19
33
GIW1002
1
9
34
GIW1003
1
3
35
GIX2001
1
44
36
GIX2002
1
65
37
GIX2003
1
40
Keatas Semula
Copyright © 2017, Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia